odwolania inne

  • Co jeśli składam inny formularz niż PIT-37? Te zaś pojawiają się zdecydowanie rzadziej niż wiadomość na szklanym ekraniku, jednak ich cenę jest warta! Pomocnicze – do ściśle określonych czynności (np.: Wspólnota Mieszkaniowa – czynsz wpłacany jest na konto podstawowe, natomiast fundusz remontowy wpłacany jest na konto pomocnicze, środki pomocowe…[Read more]

  • 10550 – Dostawa produktów oraz oferowanie usług, poza terytorium kraju (poz. Dochody z pozarolniczej działalności ekonomicznej i z ha przeliczeniowych a z innych źródeł sumuje się. Łączy się go z wynagrodzeniem zrobionym ze stosunku pracy (wypłaconym lub włożonym do dyspozycji człowieka w konkretnym miesiącu kalendarzowym) a wtedy wylicza skład…[Read more]

  • odwolania inne became a registered member 2 days, 7 hours ago